Chính sách hoàn trảCam kết hoàn trả 100% số tiền thanh toán dịch vụ trong vòng 30 ngày

Cam kết hoàn trả 100% số tiền thanh toán dịch vụ trong vòng 30 ngày

Nếu khách hàng không hài lòng,khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán dịch vụ

Chúng tôi tự tin dịch vụ chúng tôi làm hài lòng khách hàngĐây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp miễn phíhoàn tiền 100%với tất cả các dịch vụ của khách hàng trong vòng 30 ngày.

Điều kiện để được hoàn trả:

  • Bạn cần phải gửi yêu cầu hoàn trả trong vòng30 ngày sau khi thanh toán dịch vụ.
  • Khi chúng tôi cung cấp cho bạn tiền của bạn trở lại, chúng ta xem xét những tháng còn lại của sản phẩm tranh (theo tỷ lệ) từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo
  • Trước tiên, bạn cần phải hủy bỏ các dịch vụ thông qua trang web quản lý tài khoản và dịch vụ của chúng tôi .. sau đó bạn gửi vé hỗ trợ đến chúng tôi với phòng bang Kinh doanh.Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn
  • Trước tiên, bạn cần phải hủy bỏ các dịch vụ thông qua trang web quản lý tài khoản và dịch vụ của chúng tôi .. sau đó bạn gửi vé hỗ trợ đến chúng tôi với phòng bang Kinh doanh.Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn
  • Chính sách này hoàn lại tiền cho tất cả các dịch vụ , ngoài dịch vụ tên miền
Top