Sở hữu tên miền ngay hôm nay

Thành công của bạn trong tương lại

Miễn phí dịch vụ Privacy Protect

Miễn phí TLD.TK/.ML/.GA /.CF /.GQ,

Miễn phí Email Forwarding

Tại sao đăng ký tên miền tại INode VN ?

Ngày nay, bạn không thể không có tên miền riêng của mình.
Bạn vẫn còn có những nghi ngờ về việc đăng ký tên miền riêng của bạn? Nó không phải là vấn đề lớn.
Hãy nhanh tay đăng ký tên miền tại INode Host VN .Nhanh chóng và đáng tin cậy


Rất dễ dàng để nhớ

Trong mọi trường hợp, một tên miền dễ dàng để nhớ hơn là một địa chỉ Internet miễn phí, mà thường là rất dài. Bằng cáchđăng ký tên miền riêng của bạn, người truy cập hoặc khách hàng của bạn sẽ có thể tìm thấy trang web của bạn dễ dàng hơn.Miễn phí Privacy Protect

Ần thông tin chủ thể đăng ký tên miền. Với dịch vụ bảo vệ tên miền bảo mật của chúng tôi, thông tin liên lạc của bạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email được bảo vệ với mọi người. Chúng tôi sẽ thay thế thông tin hồ sơ liên lạc WHOIS tên miền của bạn với thông tin liên hệ thay thế mà chúng tôi sử dụng đặc biệt cho dịch vụ này.

Email Forwarding

Bạn có thể thiết lập một địa chỉ email chỉ duy nhất cho mục đích chuyển tiếp thư tới hộp thư khác. Không có email được lưu trữ tại địa chỉ chuyển tiếp mà bạn thiết lập; tất cả các email ngay lập tức được chuyển đến địa chỉ email đích.Tên miền miễn phí?

Chúng tôi cung cấp sẵn các tên miền miễn phí với phần mở rộng TLD.TK/.ML/.GA /.CF /.GQ, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tên miền miện phí .COM, .NET, .INOF, .ORG nếu bạn cam kết sử dụng các gói Web Hosting của chúng tôi 1 năm đầu tiên

Xem các gói lưu trữ
Top