Chuyển tên miền về chúng tôi quản lý

Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi tên miền miễn phí

Miễn phí dịch vụ Privacy Protect

Miễn phí TLD.TK/.ML/.GA /.CF /.GQ,

Miễn phí Email Forwarding

Chuyển tên miền của bạn trong 3 bước

Chuyển tên miền từ một công ty đăng ký khác đến INode Host VN thật sự đơn giản. Bạn đăng ký dịch vụ chuyển tên miền.
Sau đó, bạn chuyển mã transfer code( mã chuyển giao) và chuyển giao hoàn tất trong vòng 24h hoặc sớm hơn!

1 Nhập tên miền muốn chuyển giao

Hãy chắc chắn rằng bạn đã mở khóa tên miền Tên miền của bạn đã sẵn sàng để chuyển giao tại công ty đang quản lý tên miền của bạn.

Bạn có muốn chuyển giao một tên miền từ chủ sở hữu khác? Trong trường hợp đó, hãy chắc chắn bạn đã thỏa thuận với các chủ sở hữu hiện tại.

2 Đặt hàng dịch vụ chuyển giao tên miền

làm thế nào để đặt hàng dịch vụ chuyển giao tên miền Truy cập vào trang Web quản lý tài khoản cùa chúng tôi trong Menu Tên Miền -> Chuyển giao tên miền -> nhập tên miền cần chuyển giao

3 Ủy quyền chuyển giao tên miền

Một khi bạn đã đặt hàng bạn sẽ nhận được một e-mail gửi đến tự động từ chúng tôi. Email này sẽ chứa thông tin làm thế nào bạn có thể xác nhận ủy quyền việc chuyển giao.

Ngay khi chúng tôi có tất cả các thông tin, việc chuyển giao sẽ được hoàn thành.

Bạn muốn chuyển đổi một tên miền

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp cho bạn lời khuyên miễn phí về tên miền. Hãy liên hệ với chúng tôi và các đồng nghiệp của chúng tôi thông qua e-mail hoặc điện thoại hỗ trợ.

Top